Mittwoch, 5. März 2014

ŞEFKATİN İLAHİSİ…

ŞEFKATİN İLAHİSİ…
“Şefkat” sınırları olan çerçevede belirli kişi veya şeylere karşı bir duygu olarak gelişemez. Şefkat insana hastır. İnsan olmanın en temel kriterlerinden ve insani duygulardan birisidir. Merhamet gibi, sevgi gibi, saygı gibi, vicdan ve adil olmak gibi…
Şefkat duygusunun yapısında koruyuculuk ve kabullenme vardır. Şefkat duygusu gelişkin insanların bütün insanlara, canlılara, hayvanlara yaklaşımında insan olmanın olgunluğunu görür ve hissedersiniz. Şefkatli b
ir insanda “başkalaştırma ve ötekileştirme” gibi bir sakatlık mümkün değildir.
Şefkatli bir insanın yaklaşımında görülen en temel özellikler:
• Sevecen
• Değer veren
• Önemseyen
• Hoş gören
• Merhametli
• İletişimi devam ettiren
• Saygılı
• Olduğu gibi kabullenen
• Yargısızlık
• Adillik
• Koruyucu
• Geliştirici
• Öğretici
Ve elbette pek çok özellik daha eklenebilir. Şefkat kavramı bizde korunması gereken acizleri, sakat ve hastaları çağrıştırmak üzere programlanmaktadır. Lakin şefkatin sınırları olamaz. Şefkati sınırlamaya başlayan birisinin yaşama ve yaşamdaki her şeye bakış açısı farklılaşmaya ve ötekileştirmeye doğru itilir. Benim ve onların algısı hiç şüphesiz ki, savunmacı egonun bir oyunudur.
İnsan şefkatini evladına gösterdiği gibi tüm insanlara, hayvanlara ve canlılara da bu şekilde davranış geliştirmelidir. Şefkat kişinin kendisini ve diğer her canlı ve cansız varlıklara saygı ve sevgi geliştirmesinin de yolunu açabilir.
Annenizin veya babanızın size nasıl dokunduğunu ve okşadığını hatırlıyor musunuz? Onların size dokunuşundaki ipeksi yumuşaklığın ve sıcaklığın hissettirdiği o ilahi senfoniyi bedeniniz şimdi hatırlamaya başladığında hissettiğiniz huzur dolu rahatlamayı sizde başkalarına aynı sıcaklık ve yumuşaklıkla hissettire bilir misiniz, bilmiyorum. Bildiğimden emin olduğum şey şefkat insan olmanın en güzel ölçüm kriterlerinden birisidir. Sımsıcak bir avuçta olduğunuzu size kim hissettirir… Faruk Acarsoy

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen